Doradztwo Gospodarcze StarPlan


BIZNES PLANY / REJESTRACJA SPÓŁEK / FUNDUSZE EUROPEJSKIESkontaktuj sie z nami Polub nasz funpage Montownia Inspiracji!

BIZNES PLAN

Od 2005 roku sprządziliśy kilkaset biznes planów, analiz finansowych i innych dokumentów o strategicznym znaczeniu do przedsiębiorstw. Były to zarówno niewielkie biznes plany zwiazane z pozyskaniem dotacji na rozpoczecie działaności, jak i duże oraz szczegółowe dokumenty, określane jako studium wykonalności. Były to biznes plany dla przeróżnych branż, choć najwięcej dotyczyło działaności deweloperskiej (budowa bloków mieszkalnych, hoteli, biurowców, osiedli domów jednorodzinnych). Wiemy doskonale, że dobrze przygotowany Biznes plan jest jednym z kluczowych czynników decydującym o sukcesie wielu firm (zwłaszcza jeśłi ma być podstawą do oceny przy ubieganiu sie o kredyt lub fundusze europejskie). Dlatego przykładamy wszelkich starań, aby przygotowany przez nas biznes plan był dobrze odebrany przez osoby lub instytucje, ktrę będą go analizować.

Biznes plany sporządzamy przede wszystkim dla siebie. Jednakże poza nami nasz biznes plan będą czytali także potencjalni inwestorzy lub pracownicy banku, w którym staramy się o kredyt. W związku z tym, że nasz biznes plan będą analizowali i oceniali inni wiąże się wiele proceduralnych wymogów związanych z jego budową. Wielokrotnie może się zdarzyć, że opracowany biznes plan dla danej instytucji można także wykorzystać w innych organizacjach (nowy bank, inwestor czy nawet pracownicy firmy), których podczas sporządzania biznes planu nie braliśmy pod uwagę. Reasumując, należy stwierdzić, że każdy biznes plan powinien być sporządzony w sposób rzetelny, profesjonalny i klarowny, tak aby zainteresowane osoby przekonać do naszej wizji biznesu.

Biznes plany mają wiele definicji. Najogólniej rzecz ujmując biznes plan to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej.

Biznes plan - po co sporządzać?


Biznes plan sporządza się zazwyczaj w jednej z poniższych sytuacji:
założenie nowego przedsiębiorstwa,
łączenie przedsiębiorstw – fuzje,
pozyskanie środków na finansowanie firmy (kredyt, emisja akcji, obligacji, fundusze europejskie),
w krytycznym okresie – zmiana formy własności, profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje modernizacyjne, wprowadzenie zarządu komisarycznego, postępowanie układowe lub ugodowe),
prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego,
wycena przedsiębiorstwa,
likwidacja przedsiębiorstwa,
tworzenie wspólnych przedsięwzięć (joint ventures),
na konkurs na kontrakt menedżerski.
Skontaktuj sie z nami! Szybko ustalimy warunki współpracy!

Bizne splan - struktura


Biznes plany, które sporządzamy posiadają zazwyczaj następującą strukturę:

1. Opis inwestora i inwestycji
1.1. Inwestor
1.2. Opis inwestycji

2. Analiza otoczenia
2.1. Analiza rynku
2.2. Analiza konkurencji

2.3. Wpływ makrootoczenia (otoczenia dalszego) na sektor
2.3.1. Czynniki polityczno - prawne
2.3.2. Czynniki ekonomiczno-finansowe
2.3.3. Czynniki społeczno-kulturowe
2.3.4. Czynniki techniczno-technologiczne
2.3.5. Czynniki międzynarodowe
2.3.6. Podsumowanie analizy otoczenia PESTM

2.4. Analiza najbliższego otoczenia
2.4.1. Siła oddziaływania dostawców
2.4.2. Siła oddziaływania klientów
2.4.3. Groźba pojawienia się substytutów
2.4.4. Groźba wejścia nowych konkurentów
2.4.5. Dominujące strategie i trendy działania firm w sektorze
2.4.6. Podsumowanie

3. Analiza SWOT
3.1. Silne strony
3.2. Słabe strony
3.3. Szanse
3.4. Zagrożenia
3.5. Podsumowanie

4. Analiza marketingowa
4.1. Charakterystyka nabywców
4.2. Strategia promocji i reklamy
4.3. Strategia cenowa

5. Analiza finansowa
5.1. Założenia
5.2. Przychody
5.3. Koszty
5.4. Finansowanie inwestycji
5.5. Podsumowanie

Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis załączników
Skontaktuj sie z nami! Szybko ustalimy warunki współpracy!

REJESTRACJA

FIRM, SPÓŁEK, FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ


rejestracja spółka z o.o.

Zarejestruj z nami działaność gospodarczą! Atrakcyjne ceny, juz od 800 PLN!

Najbardziej popularną formą prawną prowadzenia firmy w Polsce to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) . Taką spółkę może załozyć także każdy cudzoziemiec, niezaleznie od tego czy ma kartę pobytu w Polscy, czy nie. Nie jest wymagane nawet zamieszkanie na terenie Polski.

Spółkę z o.o. można założyć u notariusza lub przez Internet. Opłata za rejestrację spółki zakładanej u notariusza to wydatek około 1200 PLN, a przez Internet 350 PLN. Cena za kompleksową pomoc przy zakładaniu spółki z o.o. juz od 800 PLN! Pomagamy także dopełnić wszelkich formalności w urzędzie skarbowym po zarejestrowaniu spółki (podatek PCC, VAT-R, NIP-8), a także zgłosić do CRBR.

Jeśli zamierzasz założyć organizację non profit to polecmy przede wszystm fundację. Fundacja może także prowadzić dzialaność gospodarczą na podobnych zasadach co spółka z o.o. Aby założyć fundację pomagamy w sporządzeniu statutu oraz wypełniamy wszystkie dokumenty rejestracyjne i składamy do sądu rejestrowego.

Koszt sądowej opłaty związanej z rejestracją fundacji, która nie prowadzi działności gospodarczej wynosi około 600 PLN (łacznie z opłata notarialną), a fundacji prowadzącej działanosć gospodarczą około 1200 PLN. Sporządzenie wszystkich dokumentów związanych z rejestracją fundacji już od 1200 PLN (wraz ze statutem i dokumentami rejestrowymi).

Zastanawiasz się jaką formę prawną wybrać, aby z sukcesem prowadzić w Polsce działaność gospodarczą, a także jak płacić najmniejsze podatki? - skontaktuj się z nami!

Współpracujemy z doradcami podatkowymi i księgowymi, którzy specjalizują się w prowadzeniu księgowości dla spółek i fundacji. Podpowiemy jakie są koszty prowadzenia księgowości i jak wybrać dobrego księgowego lub firmę księgową.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

DOTACJE UNIJNE


Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich, zarówno w wyborze odpowiedniego Programu Operacyjnego i Działania, jak i wypełnienia wniosku o dofinansowanie, sporządzenia biznes planu lub studium wykonalności oraz wszelkich innych, niezbędnych załączników.

Poniżej wybrane, aktualnie trwające lub planowane nabory wniosków w ramach funduszy europejskich. Sprawdź szczegóły i dowiedz się, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Termin naboru: od 25.08.2020 do 07.09.2020

Wkład własny: min. 30%

Dofinansowanie: do 20 mln PLN

Wartość projektu: min. 1 mln PLN

 • Celem konkursu Wdrażanie innowacji przez MŚP jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych
 • Dofinansowanie możesz otrzymać na:
  nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  zakup nieruchomości
  zakup robót i materiałów budowlanych
  zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki
 • Kto może otrzymać dofinansowanie?
  mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok,
  w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Internacjonalizacja MŚP

Termin naboru: od 04.08.2020 do 07.09.2020

Wkład własny: min. 15%

Dofinansowanie: do 800 tys. PLN

 • Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
 • Dofinansowanie możesz otrzymać na:
  usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
  usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
  nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności
 • Kto może otrzymać dofinansowanie?
  mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym
O NAS

biznes plan Firma Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o. powstała 1 maja 2008 roku, w celu realizacji misji, jaką jest pomoc przedsiębiorstwom w ich rozwoju, zgodnie z mottem „Planowanie, Finansowanie, Rozwój”. Podmiot jest kontynuacją trzech jednoosobowych działalności gospodarczych absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Jakuba Bodzaka, Sebastiana Karpińskiego, Macieja Niezborała. Firmy te działały pod wspólną marką – „StarPlan” od 2005 roku.

W ofercie Doradztwa Gospodarczego StarPlan znajduje się: sporządzanie biznes planów, analiz rynku, rejestracja spółek i fundacji, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, przygotowywanie analiz finansowych, rozliczanie projektów unijnych, doradztwo specjalistyczne, a także organizacja szkoleń tematycznych oraz udzielanie indywidualnych konsultacji. Projekty szkoleniowe realizujemy w ramach platformy Montownia Inspiracji: montowniainspiracji.pl

biznes plan

W historii naszej działalności współpracowaliśmy z takimi podmiotami jak: deweloperzy, banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, instytucje szkoleniowe, fundacje, urzędy pracy i inne instytucje publiczne. W swoimi zespole posiadamy trenerów, doradców biznesowych i finansowych, adwokatów i radców prawnych oraz księgowych.

PORTFOLIO

Ostatnio zarejestrowane spółki z naszą pomocą lub spółki, w których przeprowadzaliśmy zmiany polegające na sprzedaży udziałów, podwyższeniu kapitału zakładowego itp.:3KN SP. Z O.O. ABCCOM SP. Z O.O. AFREEN Z O.O. ALIUD Z O.O. AMBROSS SP. Z O.O. BELLATOR PART Z O.O. BUREAU OF INTERNET SERVICES SP. Z O.O. DD AUTO SP. Z O.O. DEMIGO SP. Z O.O. DIAMENTOWA PODKOWA SP. Z O.O.
DIVHOUSE SP. Z O.O. ELISA SP. Z O.O. ENIXA SP. Z O.O. HARMONIE SP. Z O.O. HAUSBAUM SP. Z O.O. JR GROUP SP. Z O.O. JUNION GROUP SP. Z O.O. KAIF SP. Z O.O. KMIK SP. Z O.O. LEK STAR SP. Z O.O.
PARSIAN SP. Z O.O. PLANETE TOCHONO SP. Z O.O. RATIONALPRO SP. Z O.O. ROZKOSZ SP. Z O.O. S&C VISIONS SP. Z O.O. SAP GROUP SP. Z O.O. SELL-MIX SP. Z O.O. SERVICE 3R SP. Z O.O. SOLOBUD SP. Z O.O. TAFI SP. Z O.O.
US&KS KITCHEN SP. Z O.O. VIKTORY TOCHONO SP. Z O.O. VITAL-MET SP. Z O.O. W.BREND SP. Z O.O. XIANGNIAN VISIONS SP. Z O.O. XING ZHI INTERNATIONAL SP. Z O.O. YATTA SP. Z O.O.

FOTORELACJA Z WYBRANYCH SZKOLEŃ


portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img

WYBRANE REFERENCJE


portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 28/24
00-373 Warszawa
KRS: 0000305203
NIP: 5252424759
REGON: 14139099

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Jeśli nie odbieramy telefonu, to oznacza, że w tym czasie możemy mieć spotkanie. Zawsze oddzwaniamy w wolnej chwili. Ewentualnie prosimy o wysłanie wiadomości z prośbą o kontakt.

EMAIL

biuro@starplan.pl

TELEFON

Daradca: +48 503 708 627

Księgowość: +48 606 774 911

Prokurent: +48 691 538 884

Copyright © Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.